โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

รับรางวัลวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสที่ได้รับ โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทองค์กร เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทบุคคล ได้แก่ รองฯ ธัญเทพ นราประสิทธิ์และ คุณครูประยงค์มาศ ออกแม้น ขอขอบพระคุณนาวาตรีหญิง สพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อและคณะกรรมสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อทุกท่าน

sila open house 2020

เข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 ซึ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SILA LAND ดินแดนแห่งความฝัน” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดทางวิชาการต่าง ๆ เช่น แข่งขันคัดลายมือ อ่านทำนองเสนะ หุ่นยนต์ การแข่งขันฟุตซอล และอื่นๆอีมากมาย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ก็ได้เอารางวัลกลับมามากมายและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้นอนุบาล 1 – รับเด็กเกิดตั้งแต่  1  มกราคม 2560 ถึง 16 พฤษภาคม  2561 ***พร้อมประวัติการฉีดวัคซีน*** ชั้นอนุบาล 2 – รับเด็กเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   – รับเด็กเกิดตั้งแต่ 1  มกราคม  2558 ถึง 16 พฤษภาคม  2559 **** เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ****  (นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1) สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา,มารดา สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6  ****  เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร **** (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) เอกสารผลการเรียนทางโรงเรียนเดิม สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ***รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ***เอกสารการสมัครทุกชนิด ถ่ายเอกสารอย่างละ …

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเพื่อเป็นการมอบความสุขให้เด็ก ๆ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ ๑

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโรงเรียน และได้ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ ๑ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงบางโพที่ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการปฏิบัติตนจากเหตุไฟไหม้และการซักซ้อมหนีไฟเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันไหว้ครู กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณ ของศิษย์ที่มีต่อครู รวมถึงความรัก ความเมตตา และความผูกพันของครูต่อศิษย์ของโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส และนอกจากกิจกรรมไหว้ครูแล้วทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอีกจำนวน 100 ทุน

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2562

เนื่องในโอกาส วันมาฆบูชา 2562 ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และกล่อมเกลาจิตใจ ในฐานะชาวพุทธ ที่พึงปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน วันมาฆบูชา วันแห่งแก่นแท้หัวใจพุทธศาสนา ละชั่ว ทำดี มีจิตใจผ่องแผ้ว ช่วงเช้า : เข้าวัดปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย : ทำความดีโดยการ ทำความสะอาดบริเวณวัดจัดศาลา เพื่อให้ ศาสนิกชน ที่จะมาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ ปีนี้ทางโรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนให้นักเรียน เนื่องจาภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีความอันตราย ในช่วงนี้จึงงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง