โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

เปิดบ้านโยธิน2

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ YOTHIN2 OPEN HOUSE เปิดบ้าน ย.บ. นิทรรศ ’62 และได้จัดการประกวดทางวิชาการหลายรายการ ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าประกวด Scienece Show และ งานประดิษฐ์ และได้คว้ารางวัลกลับมาให้โรงเรียนได้ภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้ง ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หน่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ภาพกิจกรรม

รับรางวัลวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสที่ได้รับ โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทองค์กร เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทบุคคล ได้แก่ รองฯ ธัญเทพ นราประสิทธิ์และ คุณครูประยงค์มาศ ออกแม้น ขอขอบพระคุณนาวาตรีหญิง สพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อและคณะกรรมสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อทุกท่าน

sila open house 2020

เข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 ซึ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SILA LAND ดินแดนแห่งความฝัน” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดทางวิชาการต่าง ๆ เช่น แข่งขันคัดลายมือ อ่านทำนองเสนะ หุ่นยนต์ การแข่งขันฟุตซอล และอื่นๆอีมากมาย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ก็ได้เอารางวัลกลับมามากมายและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

ชั้นอนุบาล 1         – รับเด็กเกิดตั้งแต่  1  มกราคม 2558 ถึง 16 พฤษภาคม  2559                                                 *****ประวัติการฉีดวัคซีน***** ชั้นอนุบาล 2         – รับเด็กเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   – รับเด็กเกิดตั้งแต่ 1  มกราคม  2556 ถึง 16 พฤษภาคม  2557 **** เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ****  (นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1) สำเนาใบสูติบัตรเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา ของเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6  ****  เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร **** (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) เอกสารผลการเรียนทางโรงเรียนเดิม สำเนาใบสูติบัตรเด็ก,สำเนาบัตรประชาชนเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก …

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเพื่อเป็นการมอบความสุขให้เด็ก ๆ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ ๑

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโรงเรียน และได้ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ ๑ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงบางโพที่ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการปฏิบัติตนจากเหตุไฟไหม้และการซักซ้อมหนีไฟเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันไหว้ครู กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณ ของศิษย์ที่มีต่อครู รวมถึงความรัก ความเมตตา และความผูกพันของครูต่อศิษย์ของโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส และนอกจากกิจกรรมไหว้ครูแล้วทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอีกจำนวน 100 ทุน

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2562

เนื่องในโอกาส วันมาฆบูชา 2562 ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และกล่อมเกลาจิตใจ ในฐานะชาวพุทธ ที่พึงปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน วันมาฆบูชา วันแห่งแก่นแท้หัวใจพุทธศาสนา ละชั่ว ทำดี มีจิตใจผ่องแผ้ว ช่วงเช้า : เข้าวัดปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย : ทำความดีโดยการ ทำความสะอาดบริเวณวัดจัดศาลา เพื่อให้ ศาสนิกชน ที่จะมาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ ปีนี้ทางโรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนให้นักเรียน เนื่องจาภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีความอันตราย ในช่วงนี้จึงงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง