โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

อบรม อสร.

อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน (อสร.) โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ได้จัดทำโครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน (อสร.) ขึ้น เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของนักเรียนและเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในโรงเรียนและชุมชนต่อไปในอนาคต การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้นจะส่งผลให้การเรียนรู้และการพัฒนาการที่ดีหากในวัยเด็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องในอนาคตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ภาพการอบรม

ประกาศหยุดเรียน

จากมติที่ประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยรองผู้ว่า กทม. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ เป็นประธาน มีมติให้สั่งหยุดเรียน 2 วัน (วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563) ขอให้คุณครูและบุคลากรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ขอขอบคุณศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ ที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเหมาะสมกับวัย โดยได้ให้ความรู้ในสองหัวข้อ ดังนี้1. การอบรมเรื่องสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2. การอบรมเรื่องวัยสวยวัยใสเลี่ยงภัยคุกคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดบ้านโยธิน2

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ YOTHIN2 OPEN HOUSE เปิดบ้าน ย.บ. นิทรรศ ’62 และได้จัดการประกวดทางวิชาการหลายรายการ ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าประกวด Scienece Show และ งานประดิษฐ์ และได้คว้ารางวัลกลับมาให้โรงเรียนได้ภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้ง ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หน่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ภาพกิจกรรม

รับรางวัลวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสที่ได้รับ โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทองค์กร เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทบุคคล ได้แก่ รองฯ ธัญเทพ นราประสิทธิ์และ คุณครูประยงค์มาศ ออกแม้น ขอขอบพระคุณนาวาตรีหญิง สพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อและคณะกรรมสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อทุกท่าน

sila open house 2020

เข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 ซึ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SILA LAND ดินแดนแห่งความฝัน” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดทางวิชาการต่าง ๆ เช่น แข่งขันคัดลายมือ อ่านทำนองเสนะ หุ่นยนต์ การแข่งขันฟุตซอล และอื่นๆอีมากมาย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ก็ได้เอารางวัลกลับมามากมายและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชั้นอนุบาล 1 – รับเด็กเกิดตั้งแต่  1  มกราคม 2559 ถึง 16 พฤษภาคม  2560 *****ประวัติการฉีดวัคซีน***** ชั้นอนุบาล 2 – รับเด็กเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   – รับเด็กเกิดตั้งแต่ 1  มกราคม  2557 ถึง 16 พฤษภาคม  2558 **** เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ****  (นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1) สำเนาใบสูติบัตรเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา ของเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6  ****  เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร **** (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) เอกสารผลการเรียนทางโรงเรียนเดิม สำเนาใบสูติบัตรเด็ก,สำเนาบัตรประชาชนเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก ***รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ*** …

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More »