โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

สอบธรรมสนามหลวง 2565

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ภายใต้การนำของ นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และ นางนัทพร บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสนำโดยนางนันทพร บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับวัดบางโพโอมาวาส และสำนักเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ ที่สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ผลการดำเนินงานการจัดสอบธรรมสนามหลวง สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ยินดีต้อนรับ ผอ.นันทพร บุญสิทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่าน ผอ.นันทพร บุญสิทธิ์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวัดราชนัดดา สำนักงานเขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหลาย ๆ โรงเรียน มาร่วมส่ง และแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของนางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทำบุญครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ ภายใต้การนำของ นางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 90 ปี การก่อตั้ง โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

89 ปีการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ภายใต้การนำของ นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 89 ปีการก่อตั้ง รร.วัดบางโพโอมาวาส

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ภายใต้การนำของ นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day” เตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส​

วันแม่แห่งชาติ 2563

ผอ.พีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส นำข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาพันธุ์พืช ต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓