ทำบุญครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ ภายใต้การนำของ นางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 90 ปี การก่อตั้ง โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

ผอ.พีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้ง โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส โดยปฏิบัติกิจกรรมภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ขออนุโมทนาบุญให้กับกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอบุญกุศลแห่งการทำความดีหนุนนำทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญ

ประวัติโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส