sila open house 2020

ข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 ซึ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SILA LAND ดินแดนแห่งความฝัน” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดทางวิชาการต่าง ๆ เช่น แข่งขันคัดลายมือ อ่านทำนองเสนะ หุ่นยนต์ การแข่งขันฟุตซอล และอื่นๆอีมากมาย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ก็ได้เอารางวัลกลับมามากมายและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน