ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ ผอ.นันทพร บุญสิทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่าน ผอ.นันทพร บุญสิทธิ์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวัดราชนัดดา สำนักงานเขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหลาย ๆ โรงเรียน มาร่วมส่ง และแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของนางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทำบุญครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ ภายใต้การนำของ นางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 90 ปี การก่อตั้ง โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์

ช่องทางการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย เตรียมความพร้อม ระยะที่ 1 ทำความเข้าใจ และสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง นักเรียน และครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง/แก้ไข ปัญหาที่พบ

กำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารประกอบการเรียน

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กำหนดการรับอาหารเสริม (นม) และเอกสารประกอบการเรียน ขอให้ผู้ปกครองมาในวันและเวลา ตามระดับชั้นเรียนของบุตรหลานของท่าน แผนผังการมารับอาหารเสริม (นม)

รับรางวัลวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสที่ได้รับ โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทองค์กร เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทบุคคล ได้แก่ รองฯ ธัญเทพ นราประสิทธิ์และ คุณครูประยงค์มาศ ออกแม้น ขอขอบพระคุณนาวาตรีหญิง สพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อและคณะกรรมสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อทุกท่าน

sila open house 2020

เข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 ซึ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SILA LAND ดินแดนแห่งความฝัน” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดทางวิชาการต่าง ๆ เช่น แข่งขันคัดลายมือ อ่านทำนองเสนะ หุ่นยนต์ การแข่งขันฟุตซอล และอื่นๆอีมากมาย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ก็ได้เอารางวัลกลับมามากมายและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน