ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

สอบธรรมสนามหลวง 2565

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ภายใต้การนำของ นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และ นางนัทพร บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันอังคารที่...

Read More

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของนางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

Read More

Watbangpho-omawas School

101 pracharat 1 Rd., bangsue Sub-district, bangsue District, Bangkok 10800  Thailand.

Tel. 025850627 
Email: bangphoscool@gmail.com