เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของนางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยมีนายอภิชาต แสนมาโนช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางชื่อ พร้อมนางเทวี วิสุทธิพิชัยพันธุ์ รักษาการฯ ฝ่ายการศึกษาเขตบางซื่อ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากร ,นักเรียน ซึ่งโรงเรียนมีการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ( Antigen test kit ) ตามนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง