กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเพื่อเป็นการมอบความสุขให้เด็ก ๆ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ในการนี้ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
ที่ร่วมกันจัดหาของขวัญ/อาหาร/ขนมและเครื่องดื่ม มาให้เด็กๆได้อิ่มท้อง มีความสุข สนุกสนาน ได้รับของขวัญกลับบ้านมากมายทุกคน

คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ภาพกิจกรรม