ประชาสัมพันธ์

แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์

ช่องทางการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย เตรียมความพร้อม ระยะที่ 1 ทำความเข้าใจ และสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง นักเรียน และครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง/แก้ไข ปัญหาที่พบ

กำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารประกอบการเรียน

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กำหนดการรับอาหารเสริม (นม) และเอกสารประกอบการเรียน ขอให้ผู้ปกครองมาในวันและเวลา ตามระดับชั้นเรียนของบุตรหลานของท่าน แผนผังการมารับอาหารเสริม (นม)

รับรางวัลวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสที่ได้รับ โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทองค์กร เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทบุคคล ได้แก่ รองฯ ธัญเทพ นราประสิทธิ์และ คุณครูประยงค์มาศ ออกแม้น ขอขอบพระคุณนาวาตรีหญิง สพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อและคณะกรรมสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อทุกท่าน

sila open house 2020

เข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม sila open house 2020 ซึ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SILA LAND ดินแดนแห่งความฝัน” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดทางวิชาการต่าง ๆ เช่น แข่งขันคัดลายมือ อ่านทำนองเสนะ หุ่นยนต์ การแข่งขันฟุตซอล และอื่นๆอีมากมาย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ก็ได้เอารางวัลกลับมามากมายและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชั้นอนุบาล 1 – รับเด็กเกิดตั้งแต่  1  มกราคม 2559 ถึง 16 พฤษภาคม  2560 *****ประวัติการฉีดวัคซีน***** ชั้นอนุบาล 2 – รับเด็กเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   – รับเด็กเกิดตั้งแต่ 1  มกราคม  2557 ถึง 16 พฤษภาคม  2558 **** เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ****  (นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1) สำเนาใบสูติบัตรเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา ของเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6  ****  เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร **** (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) เอกสารผลการเรียนทางโรงเรียนเดิม สำเนาใบสูติบัตรเด็ก,สำเนาบัตรประชาชนเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก ***รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ*** …

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More »