รางวัล

เปิดบ้านโยธิน2

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ YOTHIN2 OPEN HOUSE เปิดบ้าน ย.บ. นิทรรศ ’62 และได้จัดการประกวดทางวิชาการหลายรายการ ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้ส่งนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าประกวด Scienece Show และ งานประดิษฐ์ และได้คว้ารางวัลกลับมาให้โรงเรียนได้ภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้ง ภาพกิจกรรม

รับรางวัลวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสที่ได้รับ โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทองค์กร เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมประเภทบุคคล ได้แก่ รองฯ ธัญเทพ นราประสิทธิ์และ คุณครูประยงค์มาศ ออกแม้น ขอขอบพระคุณนาวาตรีหญิง สพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อและคณะกรรมสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อทุกท่าน