ช่องทางการเรียนออนไลน์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย
เตรียมความพร้อม ระยะที่ 1 ทำความเข้าใจ และสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง นักเรียน และครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง/แก้ไข ปัญหาที่พบ

การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนขอแนะนำ 6 ช่องทางในการเรียนรู้ ผู้ปกครองสามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการ

กรณีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์  ผูกปกครองและนักเรียนไม่ต้องกังวน ทางโรงเรียนจะมีเอกสารสื่อการเรียนรู้ แจกให้นักเรียนในวันที่มารับนมโรงเรียน 

แนะนำช่องทางในการรับชมการเรียนการสอน

1 รับชมผ่านทาง ทีวีดิจิทัล ทีวีเพื่อการศึกษา ช่องที่ 37-51

– กรณีที่ใช้เป็นกล่องทีวีดิจิทัล ให้ทำการจูนช่องสัญญาณใหม่เพื่อรับชมช่องทีวีเพื่อการศึกษา
– กรณีที่เป็น สมาร์ททีวี อาจปรับสัญญาณให้อัตโนมัติ

2 รับชมผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLTV

มีขั้นตอนดังนี้
1) โหลดแอปพลิเคชั่น DLTV ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน ฟรี
2) เลือกรับชมตามชั้นและรายวิชาได้ทันที

3 รับชมผ่านทางผ่าน ยูทูป YouTube

ผู้ปกครองสามารถรับชมการสอนผ่านทาง ยูทูป DLTV ดังนี้

ระดับชั้นช่องลิงค์ (กดที่ลิงค์เพื่อรับชม)
อนุบาล 1DLTV10 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UClX_qrfxdY0pehFLQlDLhQg/featured
อนุบาล 2DLTV11 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UCI0eiYlls9Y47aOU96xAemA/featured
อนุบาล 3DLTV12 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UC7xIbvdpMxJb6wkG1qXe8rw/featured
ป.1DLTV1 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UCFBuPBMDcSicTP5GfxbFHpg/featured
ป.2DLTV2 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UC2uYNskNpuDvqn33C057ISg/featured
ป.3DLTV3 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UCezKs4-KYiIHKn5i1Nt-qOw/featured
ป.4DLTV4 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UCd0-4UQpthShqV7OJBIz_NA/featured
ป.5DLTV5 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UCTafxsRhuz3g7QWKTZmEojg/featured
ป.6DLTV6 Channelhttps://www.youtube.com/channel/UCJzyKNJbubOHGR_WwywJepA/featured

4 ช่องทีวีดาวเทียมระบบ KU-Band เพื่อการศึกษา ช่อง 186-200

5 ช่องทีวีดาวเทียมระบบ C-Band เพื่อการศึกษา ช่อง 337-351

 6 เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์