สอบธรรมสนามหลวง 2565

📣โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ภายใต้การนำของ นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และ นางนัทพร บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

📣วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสนำโดยนางนันทพร บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับวัดบางโพโอมาวาส และสำนักเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ ที่สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ผลการดำเนินงานการจัดสอบธรรมสนามหลวง สำเร็จลุล่วงด้วยดี