สอนออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย Google Meet

แอพพลิเคชั่น Google Meet เป็นแอพที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เป็นกลุ่มใหญ่หรือส่วนตัวก็ได้ สามารแชทเป็นข้อความโต้ตอบกัน พูดคุยแบบเห็นหน้ากัน (video conference) แชร์หน้าจอเพื่ออธิบายบทเรียน หรือนำเสนองานได้ แบบ Real time และยังสามารถบันทึกการประชุมไว้ได้ด้วย

วิธีใช้ Google Meet ในสมาร์ทโฟน

วิธีใช้ Google Meet สำหรับคุณครู

1. ไปที่ Play Store ค้นหาแอพ Google Meet
2. กดติดตั้ง
3. กดเปิด

4. กดต่อไป
5. กดอนุญาตเพื่อให้แอพเข้าถึงกล้อง
6. กดอนุญาตเพื่อให้แอพเข้าถึงไมค์

7. กดเลือกบัญชีที่จะใช้กับ Google Meet
8. กดการประชุมใหม่
9. เมื่อกดการประชุมใหม่จะได้ลิงค์ ให้กดที่ แชร์ ระบบจะทำการคัดลอกลิงค์ไว้ และจะปรากฎแอพต่าง ๆ ที่เราจะแชร์ได้ขึ้นมา

10. กดเลือกแอพที่ต้องการในตัวอย่างเป็นการแชร์ไปที่แอพพลิเคชั่น Line
11. กดเลือกกลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการ
12. กดไปที่ช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ แล้ววาง จะปรากฎลิงค์การประชุม เราสามารถพิมพ์ข้อความหัวข้อการประชุมเพิ่มเติมได้

13. หากต้องการแชร์ไปกลุ่มอื่นอีกให้กดที่รูปตัว i แล้วกดแชร์ได้อีก
14. เมื่อมีนักเรียนหรือสมาชิกกดลิงค์ที่เราแชร์ไปแล้วขอเข้าประชุม ให้เรากดยอมรับ
15. รอนักเรียนหรือสมาชิกเข้ามาครบก็เริ่มการเรียนการสอนหรือประชุมได้เลย

วิธีใช้ Google Meet สำหรับนักเรียน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพเหมือกันทุกประการ แต่นักเรียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องได้ลิงค์เชิญ หรืออาจได้รหัสการเข้าร่วมประชุม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ในตัวอย่างเป็นการเชิญทางแอพพลิเคชั่นไลน์ Line มีขั้นตอนดังนี้
1. กดลิงค์ที่ได้รับจากคุณครู ตัวอย่าง url การประชุม https://meet.google.com%2Fzyw-ndqb-zqf
2. กดที่ แอพ Meet
3. กดขอเข้าร่วม
4. รอสักครู่ เริ่มเรียนได้