แบบสำรวจความพร้อมในการเรียน​ออนไลน์​

ประชาสัมพันธ์​ถึงผู้ปกครอง​นักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสทุกท่าน​ กรุณาตอบแบบสำรวจความพร้อมในการเรียน​ออนไลน์​ เพื่อ​เป็นข้อมูลในการจัดการสอนให้เหมาะสมกับบุตรหลาน​ของท่านในสถานการณ์​โรคระบาด​ของไวรัส ​COVID-19​ ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ขอขอบคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนี้

ท่านสามารถตอบแบบสำรวจความพร้อมในการเรียน​ออนไลน์ ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1

กดที่ลิงค์นี้เพื่อตอบแบบสำรวจความพร้อม


ช่องทางที่ 2

แสกน QR code นี้


ช่องทางที่ 3

ตอบแบบสำรวจที่นี่