ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

🏫 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร