ประกาศหยุดเรียนชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 63 – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 64 ตามนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร