แจ้งความประสงค์สมัครเรียน โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ปีการศึกษา 2563

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของสำนักการศึกษา และกรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส จึงให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ทางแบบฟอร์มนี้ สามารถรับเอกสารสมัครเรียน และมอบตัวเข้าได้เมื่อสถานการณ์ปกติ เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2585-0627

วิธีสมัครออนไลน์

การสมัครเข้าเรียนหรือแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทำได้ 2 วิธี ดังนี้ (ให้เลือกเพียง 1 วิธีนะครับ)

วิธีที่ 1 สแกน QR Code ด้านล่างนี้ แล้วกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้ครบถ้วน แล้วกดส่ง

วิธีที่ 2 กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนแล้วกดส่ง


*เอกสารที่ต้องเตรียมในวันมอบตัว