ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

นางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ

นางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

นายธัญเทพ นราประสิทธิ์

นายธัญเทพ นราประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส