ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

นางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส