ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

นางพีรญา ธรรมทวีวุฒิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

นายธัญเทพ นราประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส